ZMIANA ADRESU!!!

Szanowni Państwo,
Z dniem 01 listopada 2019 CTI Mikrotel Sp.z o.o. zmienia siedzibę. Nowy adres :
CTI Mikrotel Sp.z o.o.
ul.
Do Studzienki 34B pokój 6,7
80 – 227 Gdańsk
Wszelką korespondencję pocztową, kurierską, przesyłki serwisowe, prosimy kierować na w/w adres.
Pozostałe dane tj: numery telefonów, adresy e-mail pozostają bez zmian. Po aktualizacji danych w KRS zmianie ulegną również dane dotyczące siedziby firmy, o czym poinformujemy Państwa w oddzielnej korespondencji