Bezpieczny zamek

Podwyższone wymogi bezpieczeństwa wymuszają instalację elementów sterujących zamkiem w strefie chronionej. Taka instalacja powoduję że wyrwanie interkomu ze ściany nie daje dostępu do przewodów sterujących zamkiem. Ogólną ideę takiego połączenie przedstawia poniższy rysunek:

Secure_relay_usage

W przypadku interkomów 2N IP są dwie możliwości rozwiązanie tego problemu: jeden poprzez zastosowanie urządzenie Security Relay dołączonego do wyjść interkomu 2N IP jak pokazuje poniższy rysunek:

Secure_Lock_2N

Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie urządzenie o nazwie WEB Relay – urządzenia do którego interkom wysyła komendę poprzez sieć TCP/IP.