Toaleta dla niepełnosprawnych z łącznością głosową

Prawo budowlane szczegółowo określa wymagania dotyczące toalet dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej, jednak kwestie systemu przyzywowego żądania pomocy są określone jedynie, że ma być nie precyzując konkretnych rozwiązań ani nie przywołując żadnych norm krajowych. W związku z tym jest duża dowolność. Często następuje odwołanie do normy niemieckiej DIN