2N IP Access Control

System kontroli 2N IP Access Control różni się topologią charakterystyczną dla typowych systemów kontroli dostępu. System nie posiada magistrali ( brak dedykowanego okablowania tj. RS485), a wszystkie kontrolery są wpięte w sieć LAN i mogą być zasilane poprzez PoE. Dzięki temu system można w dowolny sposób modernizować i modyfikować  w zależności od potrzeb użytkownika. Elementami systemu kontroli dostępu mogą być również interkomy 2N, które stanowią integralną część systemu KD. System zarządzany jest poprzez przyjazne oprogramowanie ACCESS COMMANDER.