Łączność alarmowa dla wind

Zgodnie z normą PN-EN 81-28 dźwigi osobowe i towarowe muszą być wyposażone w systemy komunikacji głosowej umożliwiające osobom uwięzionym w kabinie windy nawiązanie łączności alarmowej ze służbami ratowniczymi.  Zainstalowany system powinien uniemożliwiać aktywowanie alarmu w przypadku kiedy kabina windy jest w strefie odryglowania, a drzwi kabinowe i przystankowe są w pełni otwarte. System komunikacji alarmowej powinien zapewniać identyfikację instalacji, a także wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 dni połączenia serwisowe rejestrowane w taki sposób aby można było przedstawić historię połączeń kontrolnych Urzędowi Dozoru Technicznego.