2N Lift8 Interkom Strażaka

2N Lift8 Interkom Strażaka
  • Informacje ogólne
  • Do pobrania

Informacje ogólne

Norma PN-EN 81-72 precyzuje odpowiednie wymagania odnośnie osprzętu dźwigowego jak również odnośnie otoczenia w którym dźwig dla ekip ratowniczych (dla straży pożarnej) może pracować.

Dźwig powinien posiadać system łączności interkomowej. Stacje interkomu powinny znajdować się co najmniej w kabinie, na poziomie dostępu dla straży pożarnej w przedsionku przeciwpożarowym w kasecie z łącznikiem kluczykowym, w maszynowni. Zarówno w kabinie jak i kasecie na poziomie dostępu dla straży pożarnej mikrofon oraz głośnik powinny być typu zabudowanego.

Do pobrania